Udruga roditelja Djece Astmatičara Hrvatske

 

 

Novosti

 

 

 

 

 

 

2014 16 06

 

Pridružili smo se EFA-i

 

Kao jedini predstavnik Hrvatske pridružili smo Savezu Europskih udruga pacijenata sa alergijama i bolestima dišnog sustava (EFA).

Više o EFA-i potražite na www.efanet.org

 

 

Uskoro

 

Prijavite nuspojavu lijekova

 

Dobrodošli

 

Dobrodošli na stranice Udruge roditelja djece astmatičara grada Zagreba.


Cilj ovih stranica a i same udruge je promicanje znanja o astmi i kroničnim plućnim bolestima, bolja povezanost pacijenata i njihovih roditelja, pružanje pomoći na korist pacijentu i cjelokupnom društvu.

Aktivnosti udruge se za sada ogledaju u organiziranim sastancima na teme koje su u svezi astme, od liječenja astme do korisnih uputa za članove. Očekuje se veća inicijativa roditelja u širenju aktivnosti Udruge, te jačanju utjecaja Udruge na rješavanju problema sa kojima se oboljeli susreću u liječenju astme.